Pillow

Vico Magistretti, 2004

Pillow

休闲、开放式,几乎带着几分随兴的味道。Vico Magistretti 设计的 Pillow 项目采用开放式结构,扶手略微倾斜,一系列垫子组成了座位和靠背。鹅绒抱枕漫不经心地摆放着,营造出一个舒适、令人安心的空间。富有表现力的美学风格使其能够随意组合。Pillow 是聊天、阅读和放松身心的理想之选。

A1 TASSILI

C2 FONTANA

D LINO COTONE 2011

D SIBERIA

D1 AGGAR

D1 CAROLINA

D1 CASENTINO

D1 TESSUTI 2015

D4 BOSTON

D4 COIRA

D4 CUSIO

D4 FIELD 2

D4 KOBE

D4 NILO

D4 SENNA

D4 SOHO

D5 DIVINA

D5 DRESS Society / Limonta

D5 ZANZIBAR